Llicència d’activitats

Experts en la redacció de projectes d’activitat

Marés Enginyers

som experts en la redacció del projecte d’activitats per a l’obtenció de la llicència d’obertura per al seu local, oficina o nau industrial, tenint en compte les mesures relatives a la protecció contra incendis, al medi ambient, a la supressió de barreres arquitectòniques i en la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas. En funció del seu impacte ambiental, les activitats es poden classificar, de menor a major complexitat, en:

 • Declaració responsable
 • Activitat innòcua o Annex III.3
 • Comunicació prèvia: Annex III o Annex III.2
 • Licència ambiental: Annex II
 • Autorització ambiental: Annex I

Tenim experiència en la realització de projectes d’activitats per:

 • Sector restauració: restaurant, bar, hotel, turisme rural
 • Sector musical: discoteca, bar musical, local d’assaig
 • Comerç: supermercat, botiga amb degustació, fruiteria, peixateria
 • Oficines: bancs, gestoria, oficina de servei públic
 • Sector esportiu: pàdel indoor, gimnàs, pavelló esportiu
 • Sector sanitari: clínica, consulta mèdica, veterinari
 • Sector industrial: magatzem, indústria química, taller mecànic

Projectes d’activitat (annex I, II i III)

Som experts en la redacció del projecte d’activitats per a la obtenció de la llicència d’obertura per al seu local, oficina o nau industrial, tenint en compte les mesures relatives a la protecció contra incendis, al mediambient, a la supressió de barreres arquitectòniques i a la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas. En funció del seu impacte ambiental, les activitats es poden classificar, de menor a major complexitat, en:

 • Comunicació prèvia
 • Llicència ambiental
 • Autorització ambiental

%

Clients Satisfets

%

Llicències obtingudes

Dies de dur treball

Resultats satisfactoris

No dubtis a consultar-nos

Salúda'ns!